Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa  löytyvät tästä linkistä.