Oppilashuoltoryhmä

Koulullamme toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmässä käsitellään yleisiä kaikkia koululaisia koskevia sekä yksittäisten oppilaiden tukemiseen liittyviä asioita. Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä huoltaja on itse mukana, tai hän voi antaa luvan käsitellä lastaan koskevaa asiaa. Ryhmän toimintaa varten tehdään toimintasuunnitelma, johon kirjataan painopistealueet ja kehittämiskohteet lukuvuodeksi kerrallaan. 

 

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa maanantaisin. 

 

Ritaharjun oppilashuoltoryhmään kuuluvat: 

 

›  pj. Sirpa Lang, 044-7039800

›  koulupsykologi Kirsi Puukka, 044-7039653 

›  koulukuraattori, Tiia Maikkula-Moilanen 044-7039034

›  terveydenhoitaja Kirsi Juntunen, 044-7034607

›  terveydenhoitaja Paula Pörhölä, 050 345 5348

›  opinto-ohjaaja Nina Heikkinen, 050-5928528

›  opinto-ohjaaja Susanna Maskulainen 040 6838166

›  koulunkäynninohjaajien koordinaattori Jaana Järvelä,   044-7039804

  erityisopettajat:

›  Sari Kreivi-Heikka, 050-5929392,

›  Johanna Ruonakoski,  044-7039806

›  Sirpa Sneck, 044-5902644

›  Sanna Nissilä, 7-9 luokat, 050- 3682661 

Pohjois-Ritaharju: vs. koulukuraattori Riikka Planting p. 040 663 2926 (riikka.plantingATouka.fi) , vs. koulupsykologi Miia-Liina Iisakka p. 040 663 2433 (miia-liina.iisakkaATouka.fi)