Oppilashuoltoryhmä

Koulullamme toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmässä käsitellään yleisiä kaikkia koululaisia koskevia sekä yksittäisten oppilaiden tukemiseen liittyviä asioita. Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä huoltaja on itse mukana, tai hän voi antaa luvan käsitellä lastaan koskevaa asiaa. Ryhmän toimintaa varten tehdään toimintasuunnitelma, johon kirjataan painopistealueet ja kehittämiskohteet lukuvuodeksi kerrallaan. 

 

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa maanantaisin. 

 

Ritaharjun oppilashuoltoryhmään kuuluvat: 

 

›  pj. Sirpa Lang, 044-7039800

›  koulupsykologi Kirsi Puukka, 044-7039653 

›  koulukuraattori, Annika Karvinen 044-7039034

›  terveydenhoitaja Kirsi Juntunen, 044-7034607

›  terveydenhoitaja Paula Pörhölä, 050 345 5348

›  opinto-ohjaaja Nina Heikkinen, 050-5928528

›  opinto-ohjaaja Sanna Heloneva  040-6838166

›  koulunkäynninohjaajien koordinaattori Jaana Järvelä,   044-7039804

  erityisopettajat:

›  Sari Kreivi-Heikka, 050-5929392,

›  Johanna Ruonakoski,  044-7039806

›  Sirpa Sneck, 044-5902644

›  Sanna Nissilä, 7-9 luokat, 050- 3682661