Oppilaskuntatoiminta

 

Kaikki Ritaharjun koulun oppilaat ovat oppilaskunnan jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa koulun kehittämiseen ja kouluviihtyvyyteen. Oppilaskunta edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, mutta myös vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikkien kouluyhteisön jäsenten välillä. Oppilaskunnassa oppilaat pääsevät harjoittelemaan neuvottelu- ja vaikuttamistaitoja elämää varten.

Oppilaskunta

· ajaa oppilaiden ja koulun asioita

· kehittää koulun toimintakulttuuria turvallisemmaksi, aktiivisemmaksi ja viihtyisämmäksi

· parantaa oppilaiden asemaa

· luo yhteisöllisyyttä ja me-henkeä

· suunnittelee ja organisoi erilaisia tempauksia

SOLUNEUVOSTOT JA HALLITUKSET

Ritaharjun koulussa toimitaan viidessä eri tiimissä ja jokaisella tiimillä on oma soluneuvostonsa. Jokaisessa soluneuvostossa on 10–20 jäsentä, jotka on valittu luokittain äänestämällä. Soluneuvostot kokoontuvat säännöllisesti ja niiden toimintaa tukee ohjaava opettaja.

Koulumme soluneuvostot ja hallitukset

· Linnunradan soluneuvosto (2., 4. ja 6. luokkalaisia)

· Megatähden soluneuvosto (1., 2. ja 5. luokkalaisia)

· Pohjois-Ritaharjun hallitus PRH (Pohjois-Ritaharjun koulu, 1.–6. luokkalaisia)

· Supernovan soluneuvosto (3. luokkalaisia)

· Ritahallitus (7.–9. luokkalaisia)

 

Kuva oppilaskunnasta:

 

Kuva Pohjois-Ritaharjun koulun oppilaskunnasta: