Työelämään tutustuminen, TET

Yläluokkalaisilla on TET-jakso kaikilla vuosiluokilla. He tutustuvat tällöin erilaisiin ammatteihin työpaikoilla.

TET-jaksot lukuvuonna 2017-2018:

 9. luokat: 27.11. – 1.12.2017

 7. luokat: talon ulkopuolinen TET-päivä 15.2.2018 ja keittiön TET-päivä syksyllä

 8. luokat: 19. – 23.3.2018


Seitsemännen luokan oppilaat työskentelevät yhden päivän Ritaharjun keittiöllä. Lisäksi he ovat TET-jaksolla yhden päivän ajan Ritaharjun monitoimitalon jossakin yksikössä eli kirjastossa, päiväkodissa tai nuorisotilassa. Vaihtoehtoisesti toinen päivä on mahdollista olla jossakin monitoimitalon ulkopuolisessa työpaikassa.

Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset valitsevat itse työpaikan, johon haluavat tutustua viiden päivän ajan.

Ennen TET-jaksoa harjoitellaan oppilaanohjauksen ryhmätunneilla yhteydenottoa työpaikkoihin ja TET-jaksolla käyttäytymistä. TET-jaksolla opittuja asioita jaetaan yhdessä ja työstetään erilaisin menetelmin tunneilla.