Työelämään tutustuminen, TET

  • Yläluokkalaisilla on TET-jakso kaikilla vuosiluokilla. He tutustuvat tällöin erilaisiin ammatteihin työpaikoilla.
     

TET-jaksot lukuvuonna 2019-2020:

9. luokat: 16.-20.9.2019

7. luokat: keittiön TET-päivä syksyn ja alkuvuoden aikana

8. luokat: 23.-27.3.2020

 

Seitsemännen luokan oppilaat työskentelevät yhden päivän Ritaharjun keittiöllä. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset puolestaan valitsevat itse työpaikan, johon haluavat tutustua viiden päivän ajan.

 

Ennen TET-jaksoa harjoitellaan oppilaanohjauksen ryhmätunneilla TET-paikan hakemista ja siellä käyttäytymistä. TET-jaksolla opittuja asioita jaetaan yhdessä ja työstetään erilaisin menetelmin tunneilla.