Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö

Ritaharjun koulu on tulevaisuuden koulu, jonka tavoitteena on tarjota oppilaille hyvät eväät tulevaisuuden työelämässä toimimiseen. Testaamme yhteistyössä yrityselämän ja yliopiston kanssa uudenlaisia opiskelu- ja työskentelytapoja.

Tavoitteenamme on oppilaiden hyvinvoinnin, yrittäjämäisen asenteen ja työelämävalmiuksien kehittäminen. Haluamme saada koulun lähemmäksi työelämää. Perinteisten oppilaiden TET-jaksojen lisäksi  pyrkimyksenämme on verkostoitua työelämän kanssa yhteisten projektien, vierailujen, opettajien TET-jaksojen ja esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä.

Kannattaa tutustua myös Ritaharjun Ohjausareenaan, jossa on tietoa työelämälle muun muassa TET-jaksosta. Toivomme yritysten ja elinkeinoelämän olevan myös meihin päin yhteydessä, jos teillä herää yhteistyöideoita. Voitte ottaa yhteyttä opinto-ohjaaja Nina Heikkiseen p. 050 592 85 28, nina.heikkinen(at)eduouka.fi ja  Elina Penkereeseen elina.pengerATeduouka.fi p. 040 6838166

Kasvatetaan yhdessä innovatiivisia tulevaisuuden työntekijöitä!