Valinnaisaineet

Valinnaisaineet sekä niiden tuntimäärät ja valintaprosessi tulevat muuttumaan uuden opetussuunnitelman myötä. Oulun kaupunki tekee niistä päätöksen syyslukukauden 2017 aikana. 

Toteutuneet valinnaisaineet olivat Ritaharjussa lukuvuonna 2016-2017:

 • liikunta
 • kotitalous
 • English (Media and Culture)
 • luonnontiede
 • yrittäjyys
 • syventävä tekninen työ
 • syventävä tekstiilityö
 • kuvataide
 • robotiikka ja ohjelmointi

Valinnaisaineita valittaessa kannattaa huomioida mitkä aineet päättyvät seitsemännen ja kahdeksannen luokan lopussa.

Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevat (nykyiset 8. ja 9. luokat):

 Seuraavat aineet päättyvät 7. luokan jälkeen:

 • Käsityö eli Tekninen työ ja Tekstiilityö
 • Kuvataide
 • Kotitalous

8. luokan jälkeen päättyvät:

 • Terveystieto
 • Musiikki
 • Historia (9. luokalla on yhteiskuntaoppi)

Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat (nykyiset 7. luokat):

7. luokan jälkeen päättyvät 

 • käsityö
 • kuvataide
 • kotitalous
 • musiikki

8. luokan jälkeen päättyvät 

 • historia (9. luokalla on yhteiskuntaoppi)
   

Näistä aineista tulee arvosana päättötodistukseen.

Lisätietoja yläluokkien valinnaisaineista saat opinto-ohjaajilta.