Hankkeet

Monine-hanke (1.10.2020 - 31.8.2021)


Oulun alueen maahanmuuttajien neuvonnan ja ohjauksen kehittämishanke (Monine) on hanke, jossa tavoitteena on mm. vahvistaa ja kehittää Villa Victorin monikielistä neuvontaa niin, että se tavoittaa paremmin ja kattavammin Oulun alueen maahanmuuttajia. Hankkeessa on tarkoituksena mm. laajentaa neuvonnan sähköisiä kanavia ja näkyvyyttä sekä neuvojien ammattitaitoa. Hankkeen myötä monikielinen neuvonta ja koko Villa Victor tulee olemaan läsnä paremmin Ouluun muuttaneiden arjessa. Hanke on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama.
 

Rikupekka Leinonen, projektipäällikkö
+358 (0)40 485 6963

Ekaterina Konovalenko, projektisuunnittelija 
+ 358 (0)40 480 7312

Thi Nguyen, projektityöntekijä
+358 (0)40 182 6198

Fangying Li, projektityöntekijä
+358(0)40 617 4470 

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

 

Kielen avulla osalliseksi -hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.1.2021

Kielen avulla osalliseksi -hanke oli Oulun yliopiston hallinnoima ESR-hanke, jossa yhteistyökumppanina toimi mm. Oulun kaupungin monikulttuurikeskus Villa Victor. Hankkeen hallinnointi ja suuri osa opetuksesta järjestettiin Villa Victorin tiloissa (Torikatu 10).

Hankkeen tavoitteena oli kehittää työelämälähtöistä S2-opetusta erityisesti korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Minimivaatimuksena oli oleskelulupa Suomessa, vähintään keskiasteen koulutus sekä kohtalainen suomen kielen taito. Kurssien lisäksi hankkeessa järjestettiin myös mentorointia.

Hanke alkoi vuonna 2018 ja loppui 31.1.2021.
 

 

 

 

 

Kielen taidot työllistymisen tukena -hanke päättyi 31.8.2018. 
Hankkeen loppuraportti (pdf) tästä linkistä >>

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hanke päättyi 31.12.2018.

Hankkeen materiaaleja, asumisoppaat :somali, dari, arabia, englanti, tigrinja, suomi