Hankkeet

Monine-hanke,  International House Oulu (1.9.2023 - 31.8.2024)

Oulun alueen maahanmuuttajien neuvonnan ja ohjauksen kehittämishanke (Monine) kehittää Villa Victorin monikielistä neuvontaa, jotta Oulun alueen vieraskieliset asukkaat saavat tukea arkiasioissa monilla eri kielillä yhden luukun periaatteella ja sen myötä viihtyvät Oulun alueella paremmin. Hankkeessa on tarkoituksena mm. kehittää neuvonnan sähköisiä kanavia ja parantaa neuvonnan näkyvyyttä sekä neuvojien ammattitaitoa. Neuvonta tulee myös näkymään Oulun seudulla eri paikoissa pop up -neuvontapisteiden myötä. Hankkeen myötä monikielinen neuvonta ja koko Villa Victor tulee olemaan läsnä paremmin Ouluun muuttaneiden arjessa. Hanke on jatkoa 2020 alkaneelle hankkeelle ja se on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama.
 

Rikupekka Leinonen, projektipäällikkö
+358(0)40 485 6963

Fangying Li, projektiasiantuntija
+358(0)40 617 4470 

 

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

 

Kielen avulla osalliseksi -hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.1.2021

Kielen avulla osalliseksi -hanke oli Oulun yliopiston hallinnoima ESR-hanke, jossa yhteistyökumppanina toimi mm. Oulun kaupungin monikulttuurikeskus Villa Victor. Hankkeen hallinnointi ja suuri osa opetuksesta järjestettiin Villa Victorin tiloissa (Torikatu 10).

Hankkeen tavoitteena oli kehittää työelämälähtöistä S2-opetusta erityisesti korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Minimivaatimuksena oli oleskelulupa Suomessa, vähintään keskiasteen koulutus sekä kohtalainen suomen kielen taito. Kurssien lisäksi hankkeessa järjestettiin myös mentorointia.

Hanke alkoi vuonna 2018 ja loppui 31.1.2021.
 

Kielen taidot työllistymisen tukena -hanke päättyi 31.8.2018. 

Hankkeen loppuraportti (pdf) tästä linkistä >>

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hanke päättyi 31.12.2018.

Hankkeen materiaaleja, asumisoppaat :somali, dari, arabia, englanti, tigrinja, suomi