Saamelaiset

Tälle sivulle on koottu Oulun saamelaisille suunnattuja palveluja.

Oulun kaupungin ja saamelaisten yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kokouksissa käydään läpi Oulussa asuvien saamelaisten asioita, eli vallitsevaa tilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä. 

Varhais­kasvatus

Pohjois-saamenkielistä varhaiskasvatusta ja Kielipesä-toimintaa järjestetään Mäntylä-Snellmanin päiväkodissa.   

Lue lisää saamenkielisestä varhaiskasvatuksesta ja Kielipesä-toiminnasta Mäntylä-Snellmanin päiväkodin sivulta.

Oulun kaupunki tarjoaa inarin- ja koltansaamen etäopetusta esiopetusikäisille. Ohjeet uusien oppilaiden ilmoittamiseen on Vieraiden kielten opiskelu -sivulla kohdassa: Saamen opetus.

Perusopetus

Pohjoissaamea ja saamelaista kulttuuria voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena kaksi viikkotuntia 1.–9. luokilla lähiopetuksena Kastellin koululla. Mikäli oppilas osallistuu jo pohjoissaamen lähiopetukseen, opettaja varmistaa kunkin oppilaan opintojen jatkon. 

Oulu on mukana etäyhteyksiä hyödyntävän koltan- ja inarinsaamen opetuksen pilotissa esiopetuksesta 9. luokalle saakka. Pilotti jatkuu kevääseen 2024. Mikäli oppilas osallistuu jo koltan- tai inarinsaamen etäopetukseen, ryhmän opettaja varmistaa kunkin oppilaan opintojen jatkon. 

Ohjeet uusien oppilaiden ilmoittamiseen on Vieraiden kielten opiskelu -sivulla kohdassa: Saamen opetus.

Kaksikielinen pohjoissaame–suomi-yhdysluokka

Oulussa alkoi uusi kaksikielinen pohjoissaame–suomi-yhdysluokka elokuussa 2023 Lintulammen koulussa. 

Lue sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös kaksikielisen luokan perustamisesta (28.2.2019 § 30).

Luokalla vähintään neljäsosa opetuksesta on pohjoissaamenkielistä. Luokalle ei ole pääsykoetta, eikä saamen tarvitse olla oppilaan äidinkieli. Oppilaan tulee olla osallistunut saamelaiseen varhaiskasvatukseen, lapsella on kielipesätausta tai oppilaan suvun kieli on tai on ollut pohjoissaame. 

Lisätietoja luokasta ja sille ilmoittautumisesta Kouluun ilmoittautuminen -sivulta kohdasta: Ensimmäiselle luokalle.

Lukiokoulutus

Pohjoissaamea ja inarinsaamea voi opiskella Oulun aikuislukiossa. 

Oulun aikuislukion kotisivut.

Vapaa sivistystyö

Saamea voi opiskella Oulu-opistossa. Tarjolla on myös saamen käsityön kursseja.
Katso Oulu-opiston kurssit Oulu-opiston sivuilta.

Kysy lisää saamelaisten palveluista