Romanit

Tälle sivustolle on koottu tarpeellista tietoa Oulussa asuville romaneille. Lisäksi esitellään Oulun romanityöryhmä sekä annetaan tietoa romanikulttuurista romanien parissa työskenteleville. 

Oulun romani­työryhmä

Oulun romanityöryhmä on poikkihallinnollinen yhteistyöelin, jossa on jäseniä kunnalta, hyvinvointialueelta, valtiolta, seurakunnalta, kolmannelta sektorilta ja koulutusorganisaatioista. Työryhmässä on romanijäseniä.

Työryhmän tehtävänä on edistää valtakunnallisen romanipoliittisen ohjelman tavoitteita paikallisesti ja edistää romanien asemaa kuntalaisina. Työryhmän tavoitteena on myös romanien osallisuuden vahvistaminen, työllisyyteen, opintoihin ja jatko-opintoihin tukeminen, syrjintään puuttuminen ja asumiseen liittyvien asioiden edistäminen.

Oulun romanityöryhmän toiminnasta raportoidaan vuosittain osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ohjausryhmälle. Työryhmä tekee yhteistyötä alueellisen romaniasiainneuvottelukunnan ja hyvinvointialueen kanssa romaniasioiden kehittämiseksi alueellisesti.

Kokouksia pidetään 4-6 kertaa vuodessa. Oululaiset romanit ovat tervetulleita kokoukseen vaikuttamaan romaniasioihin.

Voit ottaa romanityöryhmän jäseniin yhteyttä, jos sinulla on mielessä asioita, joita työryhmässä tulisi käsitellä.

Romanityöryhmä

Romanityöryhmän jäsenet 2023-2025

Alueellinen neuvottelukunta

Lisätietoa romaniasioista

Naisten Kulma ja mieserityistyö

Tietoa romanien kanssa työskenteleville

Kysy lisää Oulun romaniasioista