Villa Victorin mentoroin­tiohjelma

Mentoroinnin kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella tai jo töissä olevat koulutetut maahanmuuttajat, jotka osaavat jo jonkin verran suomea. Maksuton mentorointi nivoutuu luontevasti Villa Victorin suomen kielen nonstop-kursseihin. Kielen avulla on helpompaa päästä osalliseksi yhteiskuntaan sekä oman kotipaikkakunnan toimintoihin. Tästä syystä mentoroinnin pääkieli on suomi.

Mentoroinnin tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien ammatillisia verkostoja sekä syventää heidän tietojaan suomalaisesta työelämästä ja tavoista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa ja rohkaista mentoroitavaa suomen kielen käytössä, mikä parantaa yleisesti oman elämän hallintaa myös työelämän ulkopuolella.

Villa Victorin mentorointi on jatkoa ESR-rahoitteisille hankkeille: Kieli työllistymisen tukena (2015–2018, Oulun kaupunki) sekä Kielen avulla osalliseksi (2018–2021, Oulun yliopisto, suomen kielen oppiaine). Hyvien kokemusten vuoksi toimintaa päätettiin jatkaa Villa Victorissa. Vastuuvetäjänä ja organisaattorina toimii kehittäjäopettaja Riikka-Maija Gardemeister.
 


Mentoroinnin alustava aikataulu

Mentorointiin valitaan n. 10 mentori-aktori-paria ilmoittautumisten perusteella. Mentoroinnin järjestäjä pyrkii muodostamaan sopivat parit koulutusaloittain ja osallistujien toiveiden mukaan.

Aloitustapaaminen järjestetään lokakuussa 2022, jonka jälkeen yksi tai kaksi ryhmätapaamista talven aikana ja yhteinen lopputapaaminen toukokuussa 2023. Yhteiset mentorointitapaamiset järjestetään koronatilanteen mukaan verkkoyhteyksin tai lähitapaamisina myöhemmin ilmoitettavissa tiloissa. Näiden yhteisten tapaamisten väleissä mentori-aktori-parit tapaavat 1–2 kertaa kuukaudessa. Mentorointi perustuu siis parityöskentelyyn, jossa mentori ja aktori tapaavat toisiaan omien aikataulujensa mukaan, mutta säännöllisesti. Mentorointikielenä toimii suomi niin ryhmissä kuin paritapaamisissakin. Tarkoituksena on kannustaa aktoreita harjoittelemaan ja käyttämään aktiivisesti suomen kieltä.

Koska mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen, ei siitä makseta erillistä palkkiota. Mentorointiohjelmasta voi kuitenkin aktorin kautta saada monipuolista asiantuntijuutta sekä kansainvälisiä verkostoja omaan työyhteisöön.

Yhteisessä aloitustapaamisessa mentorit ja aktorit saavat runsaasti lisätietoa ja vinkkejä mentoroinnin etenemiseen sekä tuhdin materiaalipaketin. Riikka-Maijaan voi olla aina yhteydessä mentorointiohjelman aikana.

Ilmoit­tau­tuminen Villa Victorin mentoroin­tioh­jelmaan

Uusi mentorointiohjelma 2022-2023 alkaa lokakuussa. Ilmoittautuminen ohjelmaan on päättynyt. Seuraava mentorointiohjelma alkaa taas syksyllä 2023.

Lisätietoa ja kokemuksia mentoroinnista

Lue lisää aiemmin päättyneessä hankkeessa toteutetusta mentoroinnista (Acatiimi-lehti).