Toiminta ja tavoitteet

Villa Victor toimii sekä asiakasrajapinnassa että asiantuntijatahona Oulun maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasioissa. Villa Victorissa käy päivittäin paljon asiakkaita monikielisessä ohjaus- ja neuvontapalvelussa sekä suomen kielen opetuksessa. Monikielistä ohjaus- ja neuvontapalvelua tarjotaan 15 eri kielellä. Suomen kieltä voi opiskella luku- ja kirjoitustaidon kurssilla, peruskursseilla, jatkokursseilla, keskustelukurssilla ja YKI-treeni -kurssilla.

Maahanmuuttotyön koordinointi ja kehittäminen ovat Villa Victorin osaamisaluetta. Työntekijät toimivat asiantuntijoina tärkeimmissä maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvissä työ- ja ohjausryhmissä. Myös rasisminvastainen työ sekä kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita.

Yksi Villa Victorin keskeisistä tehtävistä on järjestää erilaisia monikulttuurisuuteen liittyviä tapahtumia. ”Welcome to Oulu”, ”Värikäs ravintola”, ”Kansalaisuuden saaneiden juhla” ja ”Itsenäisyyspäivän juhla” ovat esimerkkejä joka vuosi järjestettävistä tapahtumista. Lisäksi Villa Victor järjestää kuukausittain infotilaisuuksia erilaisista ajankohtaisista aiheista.

Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa. Villa Victorissa on käynnissä Oulun yliopiston hallinnoima Kielen avulla osalliseksi-hanke.

Villa Victoriin ovat kaikki tervetulleita!

Oulun Maahanmuuttajaneuvosto