Toiminnan kehitysvaiheet

Toiminnan kehitysvaiheet:

  • Oulun kaupungin kansainvälinen toimintakeskus aloitti toimintansa vuonna 2000 samoissa tiloissa kuin maahanmuuttaja sosiaali- ja terveyspalvelut

  • Vuoden 2006 loppuun asti Kansainvälinen toimintakeskus sijaitsi keskustassa, Toppeliuksen talossa

  • 2007 vuoden alussa toiminta siirtyi Heinäpäähän, Kirkkokatu 54:een

  • Vuonna 2008 ESR-rahoitettu Homelike Oulu hanke käynnistyi. Yhtenä hankkeen tavoitteena oli tukea ja kehittää Kansainvälisen toimintakeskuksen toimintoja

  • Vuonna 2011 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät toisiin tiloihin, mikä mahdollisti Oulun Seudun Setlementti ry:n Ystävyystalon muuton samoihin tiloihin Heinäpäähän. Kansainvälinen toimintakeskus ja Ystävyystalo tarjosivat toisiaan täydentävää toimintaa Oulussa asuville ulkomaalaistaustaisille asukkaille ja kantaväestölle.

  • Vuoden 2011 lopussa Homelike Oulu -hanke loppui, ja kehitetyt toiminnat siirtyivät toimintakeskukselle

  • Vuoden 2013 alusta nimi Kansainvälisen toimintakeskuksen nimi muutettiin Monikulttuurikeskus Villa Victoriksi

  • Vuoden 2014 alusta alkaen elokuuhun 2016 Villa Victor toimi Kirkkotorin koulutuskeskuksen tiloissa Asemakatu 5:ssä

  • Vuoden 2016 elokuusta alkaen toiminta siiryi uusiin tiloihin Torikatu 23:een yhdessä Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan kanssa

  • Vuoden 2019 huhtikuussa monikielinen neuvonta muutti Oulu10, Villa Victorin toimisto siirtyi toukokuussa Oulu 10,  suomenkielen opetus jää toistaiseksi Torikatu 23.