IB-linja

Lyseon opiskelijoita kävelemässä kadulla.

Kansallisen lukio-ohjelman rinnalla Lyseon lukiossa on International Baccalaureate Diploma -ohjelma, jonka päätteeksi suoritetaan kansainvälinen ylioppilastutkinto, IB Diploma. Tutkinto hyväksytään Suomessa samanarvoisena kotimaisen ylioppilastutkinnon kanssa. Lisäksi tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin kaikkialla maailmassa. IB-tutkintoa opetetaan tällä hetkellä yli 2000 lukiossa 130 maassa.

Lukio-opinnot IB-ohjelmassa alkavat valmistavalla preDP-vuodella. Valmistavan vuoden aikana opiskelijat hankkivat IB-opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja sekä kehittävät kielitaitoaan. Opetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti kansallista opetussuunnitelmaa, opetuskieli on englanti.

Varsinainen IB-ohjelma on kaksivuotinen ja koko sen ajan opiskellaan kuutta (tai seitsemää) oppiainetta. Opiskelija valitsee oppiaineet seuraavista aineryhmistä (suluissa Lyseossa tällä hetkellä tarjottavat oppiaineet):

  • Ryhmä 1: äidinkieli tai muu vahva kieli (englanti, suomi, kiina tai itsenäisesti opiskeltu muu äidinkieli),
  • Ryhmä 2: vieras kieli (englanti, espanja, lukiossa alkava ranska)
  • Ryhmä 3: humanistiset ja yhteiskunnalliset aineet (taloustiede, historia, psykologia)
  • Ryhmä 4: luonnontieteet (biologia, fysiikka ja kemia)
  • Ryhmä 5: matematiikka (3 eri matematiikan tasoa)
  • Ryhmä 6: elokuvataide

Oppiaineet tulee valita siten, että opiskelijalla on vähintään kaksi kieltä, joista toinen vähintään äidinkielen tasoisena (eli ryhmästä 1), näiden lisäksi valitaan vähintään yksi oppiaine aineryhmistä 3 ja 4 sekä matematiikkaa ryhmästä 5.  Kuuden (tai seitsemän) valitun aineen lisäksi tutkinnon vaatimuksiin kuuluu kriittiseen ajatteluun kannustava Theory of Knowledge (ToK) -kurssi; luovaa toimintaa, liikuntaa ja vapaaehtoistyötä sisältävä CAS -kurssi sekä Extended Essay eli laajahko tutkielma opiskelijan valitsemasta aihepiiristä.

IB -järjestön kotisivut