Tukea opiskeluun

Lukio-opiskelijan tuki koostuu 

  • lukio-opintojen ohjauksesta 
  • jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvästä ohjauksesta 
  • erityisopetuksesta sekä
  • opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisestä ja ylläpitämisestä

Tarkemmin opiskelijan ohjauksen ja tuen järjestämisen periaatteista kerrotaan opetussuunnitelmassa ja Oulun Lyseon lukion ohjaussuunnitelmassa