Opiskelu

Koulussamme opiskellaan lukuvuosi kerrallaan yksijaksojärjestelmässä, jossa oppilaalla on koko vuoden sama lukujärjestys.

Koulupäivät alkavat pääsääntöisesti klo 8.00, klo 8.45 tai klo 10.00.

Oppitunnit jaksottuvat koulupäivän aikana seuraavasti:

klo 8.00-9.30
klo 9.30-10.00 välitunti
klo 10.00-11.45, sisältää ruokailun luokan oman ruokailuaikataulun mukaisesti
klo 11.45-12.30 välitunti
klo 12.30-14.00
klo 14.00-14.15 välitunti
klo 14.15-15.00

Jokaisella luokka-asteella ja luokalla on oma viikoittainen lukujärjestyksensä, joka sisältää tunteja yllä olevan tuntiaikataulun mukaisesti.