Koulukirjasto

Pohjois-Ritaharjun koulukirjasto

Koulukirjasto on linkki koulun ja kaupunginkirjaston välillä

Oulun koulukirjasto on Oulun opetuksen ja koulujen toimintaa. Yhteistyö Oulun kaupunginkirjaston kanssa on tiivistä. Oulun kaupungin jokaisessa perusasteen koulussa on koulukirjasto tai koulun yhteydessä toimiva kaupunginkirjaston toimipiste. Koulukirjastojen tavoitteena on innostaa oppilaita lukemaan sekä opettaa hakemaan, arvioimaan ja esittämään tietoa. Oulun koulukirjastojen toimintaa ohjaa Oulun kaupungin kirjastoyhteistyön ohjausryhmä. Koulukirjaston henkilökuntaan kuuluu yksi informaatikko. 

Koulukirjaston kokoelmat ja koulukirjaston hoito  

Koulukirjastoissa olevat kirjat ja lehdet on tarkoitettu ensisijaisesti koulun oppilaita ja henkilökuntaa varten. Koulukirjasto on aina koulunsa näköinen. Aineistoa hankitaan opetussuunnitelman sisällöt ja opettajien tarpeet huomioiden. Aineiston valinnasta päättää koulu. Pohjois-Ritaharjun koulun aineisto on hankittu vuonna 2018 Lukuklaani-kilpailun voittorahoilla. Kokoelma on vielä pieni ja sitä täydennetään mahdollisuuksien mukaan. Otamme mielellämme myös lahjoituksena vastaan hyväkuntoisia uudehkoja lasten- ja nuorten kirjoja. Lahjoitukset voi toimittaa kirjastolle lapsen oman opettajan kautta.  

Koulukirjastojen aineisto on tallennettu OUTI-verkkokirjastoon. Tietokannasta koulut näkevät sekä oman että muiden koulukirjastojen ja Outi-kirjastojen aineistot. Oulun koulukirjastoissa on käytössä yhteinen kirjastokortti Oulun kaupunginkirjaston kanssa.  

Koulukirjasto-opettaja vastaa aineiston valinnasta ja hankinnasta, koulukirjaston hoidosta, hyllyttämisestä, palautuksista ja aineiston karhuamisesta. He usein myös järjestävät koulukirjaston käytön opastuksen uusille koululaisille. Koulukirjaston hoidosta vastaavalla opettajalla voi olla apunaan mm. kirjaston järjestelytehtävissä oppilaita ns. kirjastoluotseja tai kirjastoagentteja.  

Koulukirjasto-opettajat toimivat myös yhdyshenkilönä koulun ja kirjaston välillä. He informoivat koulun opettajia koulukirjastoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Aukioloajat, lainaaminen, palautus ja säännöt 

Pohjois-Ritaharjun koulukirjasto on oppilaiden käytössä koulun aukioloaikoina. Jokaisella ryhmällä on kirjastotunti, mutta kirjojen palautus ja lainaaminen onnistuu oman opettajan luvalla myös muulloin koulupäivän aikana. Lainaaminen ja palauttaminen tapahtuu lainausautomaatilla. Koulukirjastoon voi palauttaa vain oman koulukirjaston kirjoja. 

Kirjojen lainaamiseen tarvitaan Outi-kirjastokortti, joka on aktivoitu koulukirjastojärjestelmään. Kirjastokortin voi noutaa mistä tahansa Outi-kirjastosta esim. Ritaharjun kirjastosta. Korttia ei siis saa koulukirjastosta. Kirjastokortti voi olla myös lapsen omassa puhelimessa (https://www.ouka.fi/kirjastoreitti/oppilaan-kirjastokortti-ja-pin-koodi). PIN-koodia ei tarvita lainaamisessa. Mikäli kortti on hukassa, oma opettaja voi antaa hankintalomakkeen huoltajan täytettäväksi. Oppilas voi hakea täytetyllä lomakkeella uuden kortin Ritaharjun kirjastosta. Uusi kirjastokortti maksaa 2 €. Lomakkeen voi tulostaa myös tästä: Outi-kirjastokortin hankintalomake