Oppimisen tuki

Koulullamme toimii opiskeluhuollon henkilöstöä erityisopettajista koulukuraattoriin sekä kouluterveydenhoitajaan.

Kouluterveydenhuolto

Koulukuraattori

Opiskeluhuoltoryhmä ja erityisopettajat