Järjestyssäännöt

Teuvo Pakkalan koulun järjestyssäännöt 13.1.2017 alkaen

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Oppilaalla:

 • on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
 • on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti 
 • on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
 • on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvän käytöksen tunnusmerkit

 • Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti.
 • Puhun rauhallisella äänellä ja tervehdin aikuisia.
 • Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja. Käytän ruokalassa kenkiä. Nostan tuolin ruokailun jälkeen ja koulupäivän päättyessä.
 • Olen rauhassa ja hiljaa yhteisissä tilaisuuksissa.
 • Keskityn oppitunneilla opiskeluun.
 • Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.
 • Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).
 • En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin. 
 • Kiusaaminen ei ole sallittua missään muodossa, ei sanallisesti, ei  fyysisesti, ei jättämällä ryhmän ulkopuolelle, ei nettikiusaamisena eikä sosiaalisen median verkostoissa tapahtuvana kiusaamisena.

 

Oleskelu ja liikkuminen

Koulumatkat:

 • Noudatan liikennesääntöjä.
 • Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan.
 • Käytän pyöräilykypärää ja heijastinta. 
 • Käyttäydyn turvallisesti toiset huomioiden linja-autopysäkillä.

Koulussa:

 • Tulen välitunnilta sisään rauhallisesti jonossa kävellen.
 • Liikun käytävillä ja portaissa kävellen.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle. 

Turvallisuus

 • En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä.
 • Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta. 
 • Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitettu välineet niille osoitetuille paikoille.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Häiritsevä mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty. 
 • Matkapuhelin pidetään koulussa äänettömänä repussa ja sen käyttö on sallittua vain opettajan luvalla. 
 • En ota valokuvia toisesta henkilöstä ilman lupaa. 

Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Päihteet ja tupakka ovat kiellettyjä.
 • En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita.

4. Järjestyssääntöjen rikkominen

 • opettajan nuhtelu tai puhuttelu

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36)

 • luokasta poistaminen
 • kasvatuskeskustelu 
 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät

tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun

omaisuutta.