Oppimisen tuki

Oppilaiden tukeminen perustuu opetussuunnitelman mukaiseen kolmiportaisen tuen malliin. Koulussamme opiskelee oppilaita yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti ja yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa.

Kouluterveydenhuolto

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki