Oppilaskunta

Teuvo Pakkalan koulussa toimii oppilaskunnan hallitus, jonka oppilaat ovat nimenneet TePa:n toimikunnaksi. TePa:n toimikunnassa on edustaja jokaiselta luokalta. Varsinaisilla edustajilla on myös varahenkilöt, jotka edustavat luokkaansa varsinaisen edustajan ollessa estynyt. Oppilaskuntatyön ohjaavana opettajana toimii Maria Viitasaari. TePa:n toimikunta kokoontuu lukuvuoden aikana noin kuukauden välein. 

Kokoukset pidetään koululla koulupäivien aikana. Toisinaan ennen TePa:n toimikunnan kokouksia järjestetään luokissa luokkakokouksia, joissa keskustellaan tai äänestetään asioista, jotka ovat TePa:n toimikunnassa käsiteltävinä. Edustajat tuovat sitten luokkansa terveiset ja mielipiteet toimikunnan kokouksiin.