Valinnaisaineet

Lukuvuosi 2023-2024

Syyslukukaudella toimivat valinnaisaineryhmät:

  • ympäristöopin ja liikunnan soveltava kurssi
  • liikunnan syventävä kurssi
  • kuvataiteen syventävä kurssi

Kevätlukukaudella toimivat valinnaisaineryhmät:

  • käsityön, matematiikan, ympäristöopin ja kuvataiteen soveltava kurssi (muotoilu)
  • liikunnan syventävä kurssi
  • käsityön syventävä kurssi

 4. ja 5. luokkien oppilaat valitsevat valinnaisaineet maaliskuussa seuraavaa lukuvuotta varten.