Kuvituskuva, ilmakuva Oulusta

Oulun kaupungin EU-tavoitteet on julkaistu

08.05.2024

Oulun kaupunki on asettanut EU-politiikan ja edunvalvonnan tavoitteet vuosille 2024-2029, painottaen pohjoisten alueiden merkitystä Euroopan kasvulle. Kaupunki haluaa varmistaa rahoitusta pohjoisen liikenneinfrastruktuuriin ja pyrkii vahvistamaan 6G-teknologian tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lisäksi Oulu korostaa vetytalouden mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla ja ehdottaa EU-lähettilästä, joka edistäisi kaupunkiasioita komissiossa. Kaupunki toivoo myös EU:lta vahvempaa sitoutumista arktisten asioiden kehittämiseen.

Oulun kaupunki haluaa kääntää katseet pohjoiseen myös EU-tasolla, sillä kaupunki uskoo, että avaimet Euroopan kasvuun löytyvät Oulun maailmanluokan tutkimuksesta ja osaamisesta ja Pohjois-Suomen raaka-aineista ja mineraalivarannoista. Siksi Oulun kaupunki haluaa tuoda esiin EU-tavoitteitaan eurooppalaisen rahoituksen ja yhteistyön tarpeista EU-vaalien alla. 

EU-tavoitteissaan Oulun kaupunki haluaa turvata pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityisaseman ja varmistaa rahoitusta pohjoisen liikennehankkeille, joilla tuetaan paitsi Suomen, myös Euroopan kasvua, huoltovarmuutta ja turvallisuutta. Liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden kehittäminen on ollut mukana jo Oulun ja Pohjois-Suomen esityksessä Suomen hallitusohjelmaan, mutta erityisesti valtakunnan rajat ylittävien hankkeiden toteutuminen vaatii EU-rahoitusta. 

Kaupungilla on myös muita konkreettisia ehdotuksia EU-rahoituksen kohdentamisesta. 6G-tutkimukseen ja testausympäristöjen luomiseen halutaan lisää rahoitusta, jotta Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä digitalisaatiossa. Oulun yliopistolla on jo valmiiksi maailmanlaajuista kiinnostusta tuonut 6G-Flagship -tutkimusohjelma ja Oulun kaupunki on mukana eurooppalaisessa Living-in-Eu -yhteistyössä, jossa kehitetään kaupunkien ja alueiden digitalisaatiota. Samoin vetytalouden tuomat mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla on mukana tavoitteissa, sillä VTT:n tutkimuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaa voisi tuottaa jopa 10% koko EU:n vihreän energian kysynnästä. Siksi Oulun kaupunki esittää, että EU investoisi sähkön- ja vedynsiirtoinfrastruktuuriin ja tarjoaisi kannustimia vedyn paikallisen jalostamisen vauhdittamiseksi. 

Kaupunki ehdottaa kaupunkiasioiden lähettilästä komissioon, jotta kaupungeilla olisi paremmat mahdollisuudet suoraan ja säännölliseen vuoropuheluun EU:n eri toimielinten kanssa. EU halutaan sitouttaa myös entistä paremmin arktisten asioiden edistämiseen. Arktisella alueella korostuu EU:n ja sotilasliitto NATO:n yhteistyön tarve paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.