Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Vapaan sivistystyön opinnot ovat yleissivistäviä, harrastustavoitteisia ja yhteiskunnallisia opintoja. Opiskelu vaihtelee iltaopiskelusta kokopäiväisiin lyhytkursseihin tai intensiivikursseihin. Oulu-opisto on Oulun kaupungin ylläpitämä yleissivistävä aikuisoppilaitos, jossa voit opiskella ja harrastaa muun muassa taide- ja taitoaineita, kieliä, musiikkia ja liikuntaa. 

Taiteen perusopetus on paikallista taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta, joka on sidottu valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. Taiteen perusopetuksessa voi opiskella yhdeksää eri taiteenalaa (arkkitehtuuri, kuvataide, mediataide, musiikki, käsityö, sanataide, sirkus, tanssi, teatteri). 

Oulun kaupungilla on kolme taiteen peruso­petusta antavaa oppilai­tosta: Oulun konservatorio, Oulun taidekoulu ja Oulu-opiston taidekoulu UPIA.