Kartat

Paikkatietopalvelut tuottaa ja ylläpitää erilaisia paikkatietoaineistoja, karttoja sekä palveluja kaupungin omaan hallinnolliseen käyttöön sekä yksityisille asiakkaille.

Erilaisia karttatuotteita, paikkatietoaineistoja ja dokumentteja on helposti saatavilla verkkopalveluiden kautta.

Oulun seudun karttapalvelu Karttatie on monipuolinen erilaisten aineistojen katselupalvelu, josta voi tulostaa mm. karttoja ja kaavadokumentteja.

Rakentamiseen ja suunnitteluun tarvittavia digitaalisia kartta-aineistoja voi tilata Oulun kaupungin kaupasta.

Lisätietoja eri kartta-aineistoista ja niiden saatavuudesta on karttatuotteet-otsikon alla.

Oulun karttapalvelu

Karttatie on Oulun seudun paikkatietopohjainen karttapalvelu internetissä. Palvelu sisältää kattavan osoitehakemiston ja laajan julkisten palveluiden hakemiston. Karttatiellä voi myös mitata etäisyyksiä ja luoda karttalinkkejä vaikkapa omille nettisivuille.

Palvelun kautta on saatavilla mm. hyväksyttyjen asemakaavojen kaavakartat ja kaavamääräykset sekä yleiskaavadokumentit. Palvelussa on myös julkaistu ilmakuvia eri ajankohdilta ja alueilta. Karttatieltä löytyy myös paljon muita paikkatietoaineistoja.