Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (Tuva) tavoitteena on parantaa valmiuksia hakeutua lukioon tai ammatilliseen koulutukseen ja vahvistaa edellytyksiä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu:

 • oppivelvollisille ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta
 • opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame
 • opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi.

Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja se kestää enintään yhden vuoden. Opinnot rakentuvat opiskelu- ja urasuunnittelutaidoista sekä vähintään kahdesta valinnaisesta koulutuksen osasta. Opiskelijan yksilöllinen opintopolku rakennetaan opiskelijan tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti.

Oulun aikuislukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa

Oulun kaupungilla Tuva-koulutusta hallinnoi Oulun aikuislukio.

Tuva-ryhmiä on Oulun aikuislukiossa ja Pohjankartanon koulussa. Tiernan koulun ryhmä (erityiskoulu) toimii polkuna Tuvaan ja toisen asteen opintoihin. 

Opetus järjestetään yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen, nuorisopalveluiden sekä alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Alueen ammatilliset oppilaitokset järjestävät omaa Tuva-koulutusta.

Lue lisää tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta Oulun aikuislukion sivuilta.

Valmentava koulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden:

 • korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja
 • vahvistaa suomen kielen taitoa
 • suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia opintoja ja lukiokoulutukseen valmentavia opintoja
 • kehittää työelämätaitoja ja suorittaa työelämäjaksoja
 • vahvistaa arjen taitoja ja yhteiskunnallista osallisuutta
 • tutustua ammatillisiin opintoihin.
   

Lisätietoja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta