Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:


Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainillat pääsääntöisesti luokka-asteittain ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 6. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

1.-5. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Vanhempainyhdistys

Aseman koululla ei ole tällä hetkellä toimivaa vanhempainyhdistystä. Vanhempien halukkuutta koti-koulutoimintaan on kartoitettu muutamaan kertaan vuonna 2023, mutta innokkuutta sitoutua vanhempainyhdistystoimintaan ei ole toistaiseksi ilmennyt. 

Mikäli olisit halukas osallistumaan uuden vanhempainyhdistyksen perustamiseen, ole asian tiimoilta yhteydessä WILMA-viestillä tai email pirjo.koivukangas@eduouka.fi

Vanhempainyhdistyksen toimintaan ovat kaikki vanhemmat ja isovanhemmat tervetulleita!