Osallistu esteettömyysselvityksen asukastilaisuuksiin 15.5.–3.6.

Oulun kaupunki järjestää esteettömyyteen liittyvät asukastilaisuudet Ympäristötalolla, Yli-Iissä, Oulunsalossa, Kiimingissä, Haukiputaalla ja Ylikiimingissä 15.5.–3.6.2024. Kussakin tilaisuudessa käsitellään kulloisenkin asutuskeskuksen esteettömyysasioita.
02.05.2024

Tervetuloa asukastilaisuuksiin, joissa käsitellään kaupunkimme esteettömiä reittejä ja reittien suunnitteluperiaatteita. Erityisesti toivomme paikalle ikäihmisiä, liikkumisesteisiä ja heidän läheisiään.

Tavoitteenamme on yhtenäistää esteettömyyden suunnittelukäytänteet ja määritellä asutuskeskusten palvelujen läheisyyteen esteetön reitti. Tarkastelu painottuu julkisiin palveluihin. Työ koskee katuja, puistoja ja muita yleisiä alueita. Tonttijärjestelyt on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Tilaisuuksissa käymme läpi kunkin alueen esteettömien reittien suunnitelmaa sekä alustavia suunnitteluperiaatteita.

Asukastilaisuudet käsiteltävine alueineen

 • Ke 15.5. klo 8.30–11, Ympäristötalo (Solistinkatu 2, 90140 Oulu), Kahvila Leeta
  • Tässä tilaisuudessa käsitellään keskeistä kaupunkialuetta (mm. Kaakkurin, Maikkulan, Hiukkavaaran, Tuiran, Rajakylän ja Ritaharjun keskukset sekä Oulun keskusta-alue)
 • To 16.5. klo 9.30–11, Yli-Iin kirjasto (Halametsä 1, 91200 Yli-Ii), kokoushuone
 • Ma 20.5. klo 9.30–11, Oulunsalon kirjasto (Karhuojantie 2, 90460 Oulunsalo), monitoimitila 
 • To 23.5. klo 9.30–11, Syke-talo (Kirjastokuja 1, 90900 Kiiminki), Sykesali
 • To 30.5. klo 9.30–11, Uimahalli Vesi-Jatuli (Jokelantie 20, 90830 Haukipudas), takkahuone
 • Ma 3.6. klo 9.30–11, Ylikiimingin yhteisötila (Harjutie 18, 91300 Ylikiiminki)

Valitettavasti emme pysty takaamaan kaikkien tilojen täyttä esteettömyyttä.

Asukastilaisuuteen voit valmistautua miettimällä seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä kohteet asutuskeskuksissa tulee olla kaikille saavutettavia, esimerkiksi asiointipaikat, harrastuspaikat, vapaa-ajanviettopaikat, mahdolliset luontokohteet?
 • Millä keinoin saavutettavuus toteutuu – millaisia rakenteita ja millaista kunnossapitoa se edellyttää?
 • Minkä kohteiden väliset reitit tulisi olla esteettömiä?
 • Mitkä asiat ja yksityiskohdat estävät tärkeiden kohteiden saavutettavuuden tai heikentävät sitä merkittävästi tällä hetkellä?
 • Mitkä parantamistoimet mahdollistaisivat itsenäisen liikkumisen tai liikkumisen ylipäänsä?
 • Mikä olisi tärkein parantamistoimi yleisillä puisto- ja katualueilla?

Oulun kaupunkistrategian yhtenä painopisteenä on, että kaupungissamme jokaisella on mahdollisuus elää terveellistä ja turvallista elämää. Esteettömyyden toteuttaminen edistää kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Esteetön ympäristö myös parantaa turvallista toimimista. 

”Olemme kaupunkina tunnistaneet tarpeen parantaa esteettömyyttä niin kaduilla, puistoissa kuin muillakin yleisillä alueilla. Nyt oululaisilla on mahdollisuus tulla kertomaan näkemyksenä aiheesta, ja auttaa meitä kehittämään yhtenäiset käytänteet koko laajan Oulun alueella”, kertoo liikenneinsinööri Anne Herranen.

Tervetuloa vaikuttamaan!