Hankinnat

Tämän sivun sisältö:

Tietoa hankinnoista

Oulun kaupunki noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia, julkisten hankintojen hankintakynnysarvoja sekä Oulun kaupunginhallituksen 23.4.2018 päättämiä hankintamääräyksiä. Oulun kaupungilla on oma pienhankintaraja 9000 euroa, jonka yli menevät hankinnat täytyy kilpailuttaa. 

Kaupungin hankintojen toteuttamista ja johtamista ohjaa kaupunginhallituksen 19.2.2024 hyväksymä hankintaohjelma 2024-2028. Hankintaohjelma on tarkoitettu niin päätöksentekijöille kuin henkilöstölle yksittäisten päätösten ja käytännön toiminnan tueksi hankinnoissa. Strategisesti ja systemaattisesti johdetuilla hankinnoilla voidaan osaltaan toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa ja parhaimmillaan myös vahvistaa paikallista elinvoimaa. 

Voimassa olevat kilpailutukset

Kilpailutettavista hankinnoista ei ilmoiteta erikseen ouka.fi-sivuilla. Näet tällä hetkellä voimassa olevia Oulun kaupungin tarjouskilpailuja osoitteessa tarjouspalvelu.fi. Kaikkien Suomen julkisten hankintayksiköiden kansalliset kynnysarvot ylittävien hankintojen ilmoitukset ja tarjouspyynnöt löytyvät lisäksi julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavasta.

Oulun kaupungin hankintatoiminta muodostuu hankintojen strategisesta ohjauksesta, toimialojen hankinnoista sekä kaikille yhteisistä keskitetyistä hankinnoista. Hankintojen ohjaus ja kehittäminen -ryhmä vastaa hankintojen strategisesta ohjauksesta ja kehittämisestä, eli kaupungin hankintaprosessin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisen linjauksista sekä keskitettyjen hankintojen tuotteiden ja palveluiden päätöksenteosta. Toimialat ja liikelaitokset vastaavat omista hankinnoistaan itsenäisesti. Keskitetyt hankinnat Oulun kaupungille tuottaa Monetra Oulu Oy:n hankintapalvelut. 

Hankintojen ohjaus

hankintasuunnittelija
Krista Piippo
Vastuualueet: Sivistys- ja kulttuuripalvelut, BusinessOulu, Konsernihallinto
hankintasuunnittelija
Outi Virtasalo
Vastuualueet: Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun Vesi, Oulun Infra, Oulun Tilapalvelut

Aiheeseen liittyvää muualla verkossa