Hissiavustus

Oulun kaupungin hissia­vus­tus

Valtion hissiavustuksen lisäksi Oulun kaupunki voi myöntää avustusta hissin rakentamiselle enintään 20% hyväksytyistä kustannuksista. Oulun kaupungin avustusta haetaan samanaikaisesti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) haettavan hissiavustuksen kanssa. Edellytys avustuksen saamiseen on se, että myös ARA on myöntänyt kohteelle avustusta.

Hakemukseen tulee liittää alustava hissin sijoitusta esittävä piirustus, kustannusarvio sekä kaupparekisteriote. Mikäli yhtiössä on jo tehty hissin rakentamista koskeva yhtiökokouksen tai vastaavan elimen päätös, on tämä syytä liittää hakemukseen. Hakemukset toimitetaan Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin.

Hakuaika on jatkuva. Kaupungin hissiavustusta voidaan myöntää käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Hankkeesta tehdään ensin ehdollinen varauspäätös, jota on edeltänyt ARAn vastaava päätös määrärahan varaamisesta. Lopullinen avustus myönnetään sen jälkeen, kun ARA on hyväksynyt hankkeen suunnitelman ja kustannukset sekä myöntänyt hankkeelle ARAn hissiavustuksen.

Kaupungin avustus maksetaan taloyhtiön tilille rakennustyön valmistuttua. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin toimitetaan maksatushakemus, jonka liitteenä tulee olla selvitys hankkeen lopullisista kustannuksista, valtuutetun tarkastuslaitoksen hissitarkastustodistus ja taloyhtiön tilitiedot avustuksen maksamista varten. Avustus voidaan maksaa useammassa erässä rakennustöiden valmiusasteen mukaan.

Kaupungin avustusta koskevat hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Tontit ja asuminen/hissiavustus

PL 32 (Solistinkatu 2)

90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot

Valtion Hissi- ja esteet­tö­myy­sa­vus­tukset

Valtio myöntää avustusta hissin rakentamiseksi hissittömään asuinkerrostaloon. Avustuksen määrä on enintään 35 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Avustettavia toimenpiteitä ovat suunnittelu- ja yleiskustannukset, tarvittavat rakennustekniset ja LVIS-tekniset työt sekä hissitoimituksesta aiheutuneet kustannukset.

Avustusta myönnetään myös hankkeeseen liittyvään esteettömyyskorjaukseen, joka mahdollistaa liikuntaesteisen pääsyn asuinrakennukseen, sen asuntoihin ja muihin tiloihin. Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta asuntoihin sekä asunnoista niiden yhteistiloihin.

Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 35 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Avukseen oikeuttavia toimenpiteitä ovat esim. kulkuluiskien rakentaminen, oviaukkojen leventäminen ja kaiteiden asentaminen.

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että korjaustöitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä tai ARAn myöntämää ennakkoaloituslupaa.

ARAn hissiopas

Lisätietoja ARAn esteettömyysavustuksesta