Koulumme

Hiukkavaaran koulu on aloittanut toimintansa syksyllä 2017. Lukuvuonna 2023-2024 koulussa opiskelevat vuosiluokat 1-9, oppilasmäärä on n. 910. 

Lue lisää tämän lukuvuoden teemoista ja toiminnasta Hiukkavaaran koulun lukuvuosisuunnitelmasta.

Pesät ja laajennus

Muunneltavat oppimisympäristöt

Koulumme koostuu neljästä pesästä (Sammal, Naava, Kaarna ja Lähde), joihin mahtuu jokaiseen 140-230 oppilasta. Jokaisessa pesässä on iso tila, Tori, johon mahtuu suurin osa pesän oppilaista. Pesissä on myös erilaisia pienempiä ja muunneltavia oppimisen tiloja ja rauhoittumisen paikkoja. Kalusteet ovat liikuteltavia ja niiden avulla oppimisympäristöihin voidaan muodostaa erilaisia oppimisen paikkoja. Syksyllä 2023 valmistui laajennus Niemi, jossa opiskelevat tällä hetkellä 6-9 vuosiluokkien oppilaat.

Koulumme tilat ovat tarpeiden mukaan muunneltavia, jolloin oppiminen voi tapahtua aina siinä tilassa, joka on sopivin kyseisen asian opiskeluun. Yhdessä oppimisen pesässä opiskelee useita ryhmiä ja eri-ikäisiä oppilaita yhtä aikaa. Ryhmittely on joustavaa ja oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa.

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Hiukkavaaran koulussa on vuosiluokkiin sitomaton opetus (VSOP) ja jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Oppilaita ryhmitellään joustavasti tarpeen mukaan. Pesissä toimii moniammatillinen tiimi, joka koostuu luokanopettajista, erityisopettajista ja koulunkäynninohjaajista. Opetushenkilöstö toimii pesissä tiiminä jakaen työtä keskenään osaamisensa ja oppilaiden tarpeiden mukaan.

Ilmiöoppiminen

Lue Opetussuunnitelmasta lisää koko koulun yhteisistä ilmiöistä.

Tavoitteemme

Pyrimme tarjoamaan oppilaille mahdollisuuden oppia monipuolisia taitoja tietojen lisäksi, jotta heillä olisi hyvät edellytykset toimia nopeasti muuttuvassa maailmassa. Meillä oppilaat harjoittelevat läpi kouluajan ottamaan asteittain vastuuta omasta oppimisestaan, sekä toimimaan yhdessä erilaisten ja eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Hiukkavaaran koulussa kaikki opetus tapahtuu pääsääntöisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta.

Yhteistyö

Hiukkavaaratalon pääkäyttäjiä ovat koulun lisäksi päiväkoti Taikapolku ja Hiukkavaaran nuorisotalo. Koulu tekee tiivistä yhteistyötä näiden ja talon muiden toimijoiden, kuten kirjaston kanssa. 

Tutustu tästä Hiukkavaaratalon esitteeseen.