Kielet

A1-kielivalintatiedote 2024

A2-kieli-info 29.1.2024

Oulun kaupungin kieliohjelma on laadittu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kieliohjelman tavoitteena on taata lapsille ja nuorille monipuolinen ja syvällinen kielitaito tasapuolisesti kaupungin eri alueilla. Lapsen ja nuoren kielitaidon kehittyminen nähdään prosessina, joka alkaa varhaislapsuudesta ja jatkuu eliniän, joten Oulussa pyritään luomaan erilaisia kieliopintojen jatkumoita.

Hiukkavaarassa opiskeltavat kielet

A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, jonka opiskelu alkaa 1. luokalla uuden kieliohjelman mukaisesti, v. 2020 alkaen. Kieli valitaan oman tulevan koulun A1-kielitarjonnasta. Hiukkavaaran koulussa on tarjolla A1-kieleksi englanti ja ruotsi. Kielitarjonta voi vaihtua vuosittain.

A2-kielen voi aloittaa 4. luokalta ja se valitaan 3. luokan keväällä. Aikaisemmin (ennen vuotta 2019 peruskoulun aloittaneet oppilaat) ovat valinneet A2-kielen aloitettavaksi 5. luokalta. A2-kielen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka ja valinnan jälkeen se on oppilaalle pakollinen.

Hiukkavaaran koulussa A2-kieliksi on tarjolla saksan, espanjan ja ranskan kielet. Kielenopetus järjestetään yhteistyössä Oulujoen, Myllyojan ja Hintan koulujen kanssa ja kielen opiskelu saattaa olla muualla kuin omassa koulussa. A2-kielen valinta saattaa vaikuttaa ryhmiin sijoittumiseen, koska A2-kielen opiskelijat on sijoitettava samaan ryhmään.

B1-kieli on ruotsi, mikäli oppilas ei ole opiskellut sitä A1-kielenä. B1-kielen opiskelu alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun saakka.

B2-kieli on vapaaehtoinen kieli, jota opiskellaan 8. ja 9. luokalla osana valinnaisaineita. A2-kielen opiskelijat eivät voi valita B2-kieltä. Hiukkavaaran koulussa on tarjolla saksaa B2-kieleksi.

Koulun yhteyshenkilö kieliasioissa ovat kielten opettajat Marjo Frondelius (marjo.frondelius@eduouka.fi) ja Katja Paananen (katja.paananen@eduouka.fi)

Saamen kieltä opetetaan täydentävänä opetuksena tai kerhomuotoisesti. Opetus tähtää kielitaidon ylläpitämiseen ja sitä pyritään järjestämään eri puolilla kaupunkia tarpeen mukaan. Saamen kielen ja kulttuurin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma.

Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei riitä suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Oulun kaupungissa oman äidinkielen opetusta järjestetään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän oppilaita on vähintään neljä. Lue lisää monikielisten opiskelijoiden opetuksesta Oulun perusopetuksen sivuilta.