Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta

Oppilaskunta

Koulumme oppilaskunnan hallitukseen on valittu edustajat jokaiselta vuosiluokalta esikoulusta yhdeksänteen luokkaan. Hallitus edustaa kaikkia oppilaita sekä toimii linkkinä oppilaiden ja opettajien ja muun koulun henkilökunnan välillä. Oppilaat ovat äänestäneet oppilaskunnan hallituksen edustajat omista ryhmistään.   

Hallituksen keskeinen tehtävä on kehittää koulua oppilaiden näkökulmasta. Oppilaskunnan toiveiden ja ideoiden pohjalta järjestämme mm. erilaisia tempauksia ja teemapäiviä. Lukuvuonna 2023-2024 tärkeitä teemoja oppilaskunnan toiminnassa ovat oppilaiden hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys. 

Hallituksen jäsenten sekä edustajien tulee olla aktiivisia, vastuuntuntoisia, hyväkäytöksisiä, myönteisesti koulun kehittämiseen suhtautuvia, oma-aloitteisia oppilaita. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin välituntien aikana.  

Oppilaskunta on kasvanut Hiukkavaaran koulussa vuosi vuodelta ja suuren edustajamäärän vuoksi kokeilemme tänä lukuvuonna pesävaltuusto -toimintaa, jossa pienemmät valtuustot puheenjohtajan johdolla pääsevät paremmin vaikuttamaan, saavat ideansa kuuluviin ja kynnys osallistumiseen madaltuu.  

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Milla Haapala ja Maiju Poutiainen (1-6 lk.) sekä Riikka Korkalainen ja Teija Rautio  (7.-9.lk) 

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on kansallinen Mannerheimin lastensuojeluliiton kehittämää yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä kiusaamista. Tukioppilaiksi valitaan joka vuosi uusia jäseniä seitsemäsluokkalaisista. Valintaan kuuluu hakuprosessi ja valinnat tehdään yhteistyössä eri opettajien ja vanhojen tukioppilaiden kanssa. Tukioppilaiden toimintakausi kestää koko yläkoulun ajan, ja tukioppilasryhmästä hitsautuu kolmen vuoden aikana tiivis porukka.  

Tukioppilaat osallistuvat seitsemäsluokkalaisten ryhmäyttämiseen ja ottavat uusia oppilaita vastaan. He toimivat yksinäisyyden ja kiusaamisen ennaltaehkäisijöinä. Riippuen ryhmästä tukioppilaat voivat järjestää erilaisia tempauksia tai olla esimerkiksi apuna erilaisissa arjen asioissa. 

Seitsemäsluokkalaiset uudet tukioppilaat osallistuvat MLL:n peruskoulutukseen ja vanhoille tukioppilaille järjestetään täydennyskoulutusta mahdollisuuksien mukaan.