Opetussuunnitelma

Yhdessä oppiminen on Hiukkavaarassa opiskelun kantava ajatus. lnklusiivisissa oppilasryhmissä opiskelee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen oppilaita. Ryhmissä opetuksesta vastaa luokanopettaja(t), erityisluokanopettaja sekä koulunkäynninohjaaja(t). Lisäksi laaja-alainen erityisopettaja tukee oppilaiden opiskelua oppilasryhmissä.

Hiukkavaaran koulun opetussuunnitelma pohjautuu Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan.

Tutustu Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan tästä.

Hiukkavaaran koulussa on käytössä koko koulun yhteiset ilmiöt

Ilmiöoppiminen on jaettua asiantuntijuutta, tutkivaa otetta, oppijalähtöisyyttä ja monitieteisyyttä. Ilmiöt jäsentävät Hiukkavaaran koulun lukuvuotta. Ilmiöitä työstetään samanaikaisesti kaikilla luokka-asteilla painottuen eri oppisisältöihin ja vuosiluokkien opetussuunnitelman tavoitteisiin. Kaikkia oppiaineita ei sisällytetä ilmiökokonaisuuteen, vaan etsitään luonnollisia yhteyksiä oppiaineiden välille. Yhden ilmiön kesto on 4-6 viikkoa kerrallaan. 

Lukuvuosi jaksottuu viiteen ilmiöön:  

  1. Arjen tilanteet (syksy)
  2. Monimuotoinen maailma (syksy)
  3. Yhteisöissä toimiminen (kevät)
  4. Minä ihmisenä (kevät)
  5. Kestävä tulevaisuus (kevät)