Vastaa hulevesitulvariskejä kartoittavaan kyselyyn viimeistään 30.9.

15.05.2024

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat yhä näkyvämpiä, ja yksi sen seurauksista on äärimmäisten sääilmiöiden yleistyminen. Esimerkiksi rankkasateiden voimakkuus ja esiintyvyys saattavat lisääntyä. Samalla kaupunkien tiivistyessä vettä läpäisemättömien pintojen määrä kasvaa, mikä saattaa myös lisätä hulevesitulvien riskiä.

Oulun kaupunki kartoittaa yhdessä kuntalaisten kanssa Oulun hulevesitulvariskialueita. Kartoitukseen voi osallistua palautepalveluun luodussa kyselyssä. Kyselyssä pyydetään havaintoja hulevesitulvista, niiden ajankohdasta ja sijainnista. Kyselyyn voi liittää kuvia tai videoita hulevesitulvista. Vastaa kyselyyn viimeistään 30.9.2024.

Kyselyyn haetaan ainoastaan asemakaava-alueen yleisillä ja katualueilla sijaitsevia hulevesitulvia, jotka ovat aiheuttaneet tulvavahingon, tulvavahingon läheltä piti -tilanteen tai arviolta yli 10 cm paksuisen vesikerroksen. Tulvavahinkoja voivat olla esimerkiksi rakennusten kastuminen tai liikenteen katkeaminen. Pienistäkin vahingoista toivotaan havaintoja.

”Toivomme oululaisilta havaintoja mahdollisista hulevesitulva-alueista tulevan kesän aikana. Kaupungin tiedossa on jo kohdat Ratakadulta markettien kohdalta, Aleksanterinkadun ja Albertinkadun risteys sekä ns. Miljoonamonttu, joten näistä kohteista emme tarvitse lisähavaintoja”, kertoo projektityöntekijä Elina Knuuttila Oulun kaupunkiympäristöpalveluiden kadut ja liikenne -yksiköstä.

Riskiarvioita päivitetään säännöllisesti

Laki tulvariskien hallinnasta (2010) ohjaa hulevesitulvien riskienhallintaa Suomessa. Lain mukaan kuntien on tehtävä alustava arviointi hulevesitulvien aiheuttamista riskeistä ja päivitettävä se tarvittaessa kuuden vuoden välein. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa mahdolliset merkittävät hulevesitulvariskialueet.

Merkittäviksi hulevesitulvariskialueiksi luokitellaan ne, jotka voivat aiheuttaa yhteiskunnan välttämättömien palveluiden tai toimintojen, kuten liikenteen tai sähkönjakelun pitkäaikaisen keskeytymisen. Lisäksi merkittäviä ovat tulvat, jotka voivat aiheuttaa haittaa terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriperinnölle.

Oulussa lakisääteistä hulevesitulvariskien arviointia päivitetään säännöllisesti. Viimeisin päivitys tehtiin 2018, eikä silloin tunnistettu lain määritelmien mukaisia merkittäviä hulevesitulvariskialueita. Vuoden 2022 elokuussa Oulussa satoi neljän tunnin ajan yhtäjaksoisesti. Sade vastasi toistuvuudeltaan hulevesitulvariskien arvioinnissa käytettyä sadetta, eikä siitä aiheutunut lain määrittelemien merkittävien hulevesitulvariskien mukaisia vahinkoja. Tämän vuoden päivityksessä Oulussa kartoitetaan myös muita hulevesitulvariskialueita, jotka eivät aiheuta merkittäville riskialueille ominaisia vahinkoja. Lakisääteisen arvioinnin lisäksi hulevesitulvariskien tarkastelua tehdään Oulun kaupungilla jatkuvasti kaiken suunnittelun yhteydessä.

Vuoden 2024 päivitys toteutetaan Oulussa kokemusperäisten tietojen ja asiantuntija-arvioiden pohjalta.

Kiitos jo etukäteen kaikista vastauksista!