Oppilaskunta

Kiiminkijoen koululla toimii oppilaskunta, jonka jäsenenä jokainen oppilas on.

Oppilaat valitsevat luokaltaan edustajan oppilaskunnan hallitukseen heti lukuvuoden alkaessa. Poikkeuksena ovat 1.lk oppilaat, jotka valitsevat edustajansa myöhemmin syksyllä.

Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Heidän tehtävänään on johtaa hallituksen kokousta ja pitää kirjaa kokouksessa keskustelluista asioista.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on suunnitella koulun toimintaa, järjestää erilaisia tapahtumia, ottaa kantaa koulussa tehtäviin päätöksiin jne.

Hallituksen toimintaa ohjaa opettaja Katja Piispanen