Koulukuljetus

Oppilaan koulumatka korvataan, kun matka lähikouluun on yli 5 kilometriä tai jos se oppilaan ikä tai muut olo - suhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (perusopetuslaki 32 §).

Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta kouluun. Yhteishuoltajuudessa oleville oppilaille koulumatkat korvataan ainoastaan sen oppilasalueen kouluun, johon oppilas vakituisen osoitteen (osoite, jossa on kirjoilla) mukaan kuuluu samoin perustein kuin muillekin oppilaille.

Jos koulumatkan pituus on alle 5 kilometriä, eikä Koululiitumenetelmällä arvioitu riskiluku ylity, huoltajalla on mahdollisuus hakea maksutonta koulukuljetusta esiopetuksen ja perusopetuksen 1.–9. luokan oppilaalle, kun koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle asiantuntijalausunnon perusteella liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Asiantuntijalausunto on aina liitettävä hakemukseen (lääkärin, psykologin, toimintaterapeutin tai sosiaalityöntekijän). Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön sekä esitys kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa.

Huoltaja voi lisäksi hakea harkinnanvaraista kuljetusetuutta tien vaarallisuuden perusteella alle 5 kilometrin matkalle kuljetusetuushakemuksella. Tällöin oman koulun rehtori tarkistaa perusteet ja antaa lausunnon.

Lue lisää koulukuljetuksesta alla olevista linkeistä