Oppimisen tuki

Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada oppimiseensa tukea. Tuki voi muodostua suoraan opiskeluun annettavasta kolmiportaisesta tuesta tai opiskeluhuoltotoimijoiden antamasta tuesta, kuten esim. kouluterveydenhoito. Alla tarkemmin eri tukimuodoista.

Kouluterveydenhuolto

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki