Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Kiiminkijoen koulun tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa.

Viestintä

Kiiminkijoen koulussa viestintään kodin ja koulun välillä on kolme eri tasoa.

Wilma

Yleinen yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin. Wilman kautta viestintä voi olla henkilökohtaista, koko luokkaa tai koko koulua koskevaa viestintää, joka ei näy muille.

Koulun kotisivut

Kotisivuillamme tiedotamme yleisesti koulun toiminnasta. Kotisivuillamme oleva tieto on julkista eli kaikkien nähtävillä. Tiedottaminen on laajempaa koulun pedanet-sivustolla.

Puhelin

Jokaisella opettajalla on käytössään työpuhelin, johon voi olla yhteydessä virka-aikana. Puhelimella on syytä viestiä silloin, kun asiasta on tarvetta keskustella enemmän.

 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Kiiminkijoen koulussa noudatamme Oulun kaupungin arviointisuunnitelmaa. Suunnitelman mukaan tapaamme huoltajia kolme kertaa vuodessa; vanhempainilloissa, kehityskeskusteluissa ja arviointikeskusteluissa.

Vanhempainillat

Vanhempainillat järjestetään lukuvuoden alussa pääsääntöisesti luokka-asteittain, ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen. Tarvittaessa vanhempainiltoja järjestetään myös lukuvuoden aikana. Vanhempainilloissa keskustellaan lukuvuoteen liittyvistä asioista sekä esitellään arviointiperusteita.

Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut käydään luokanopettajan kanssa syyskuun aikoihin. Keskusteluun osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltaja(t). Keskustelu voidaan huoltajan päätöksellä käydä vain oppilaan ja opettajan välisenä. Keskustelussa määritellään oppilaalle yhteinen tavoite edistymiseen, työskentelytaitoihin tai käyttäytymiseen liittyen. Tavoite kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi-menetelmällä. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1.-luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

Kehityskeskustelun runko on arviointioppaassa, joka löytyy perusopetuksen arviointi-sivulta.

https://www.ouka.fi/opiskelu-perusopetuksessa/oppilaan-arviointi

Arviointikeskustelut

Arviointikeskustelut käydään joulu-tammikuun aikana. Keskustelut pidetään 1.-4.-luokilla, mutta 5.-luokalla annetaan väliarviointi keskustelun sijasta. Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltaja(t). Keskustelua ei voida käydä ilman huoltajan läsnäoloa.

Keskustelua varten luokanopettaja avaa Wilmassa itsearviointilomakkeen, joka täytetään yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa ennen varsinaista keskustelua. Keskustelussa arvioidaan miten kehityskeskustelussa asetettuja tavoitteita sekä opetussuunnitelman tavoitteita on saavutettu. Keskustelusta tehdään merkintä oppimissuunnitelmaan. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kiiminkijoen koulun vanhempainyhdistys, KiVa ry.

Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa sekä tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Lisäksi yhdistys tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja toimii oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä. 
 
Kiiminkijoen koulun vanhempainyhdistys ry:tä kutsutaan tuttavallisemmin nimellä KiVa. 
 
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avointa kaikille vanhemmille. Me kivalaiset olemme mukana mm. järjestämässä koulun oppilaille kevät- ja syystempauksia yhdessä luokkaretkirahastoa kartuttavien luokkien kanssa. Keräämme varoja myös esim. järjestämällä kahvituksia koulun tilaisuuksissa sekä arpajaisilla paikallisissa tapahtumissa.  
 
Kerätyt varat ohjataan Kiiminkijoen koulun oppilaiden hyväksi. Hankimme koululle mm. musiikki-, liikunta-, kuvaamataito- ja käsityötunneilla tarvittavaa välineistöä. Teemme yhteistyötä opettajien kanssa saadaksemme tiedon mitä kulloinkin tarvitaan. 

Syksyisin järjestämme mm. heijastinratsian koulun portilla ja osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös esim. Hyvinvointiviikkojen toteutukseen.  
 
Toimintamme kehittämiseksi otamme mielellämme vastaan uusia ideoita sekä vanhemmilta että opettajilta. 
 

  • Puheenjohtaja Minna Saviharju 
  • Varapuheenjohtaja Johanna Huovinen (etunimi.sukunimi@eduouka.fi)
  • Sihteeri Jelisa Moilanen 
  • Rahastonhoitaja Janica Mäyrä 
  • Yhteysopettaja Titta Tiri (apulaisjohtaja Kiiminkijoen koulu (etunimi.sukunimi@ouka.fi) p. 040 4814910 

 

Mukana on joukko vanhempia, joiden lapset ovat Kiiminkijoen koulun eri luokka-asteilla. Ilmoittaudu mukaan toimintaan laittamalla viestiä!  

 
Iloinen ja rento kivalaisten joukko ottaa uudet vanhemmatkin ilolla mukaan toimintaan - olet lämpimästi tervetullut joukkoomme!