Kiiminkipuiston koulu ilmakuvassa.

Kiiminkipuiston koulu on yhtenäiskoulu, joka sijaitsee Oulun kaupungin Kiimingin suuralueen keskustaajaman koulukampusalueella, samassa pihapiirissä Kiimingin lukion ja Syketalon kanssa. Koulussamme opiskelee noin 600 perusopetuksen oppilasta vuosiluokilla 6.-9.