Oppilaskunta

Kiiminkipuiston koululla oppilaskunta koostuu kaikista koulun oppilaista. Heidän joukostaan valitaan vuosittain oppilaskunnan hallitukseen jäseniä. Oppilaskunta kokoontuu Kiiminkipuiston koulussa yleensä kirjastossa tai mahdollisesti vapaissa luokkatiloissa. Kokouksissa päätetään esille tulleista asioista, ongelmista ja parannuksista.

Oppilaskunnan hallituksen tehtäviä ovat esim.

  • oppilaiden äänen vieminen eteenpäin koulun henkilökunnalle
  • oppilaiden yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen
  • päivänavauksien pitäminen
  • teemapäivien, sekä muiden erikoispäivien ja -tilaisuuksien järjestäminen
  • mahdollisten ongelmien ja parannusten vieminen kokouksiin ja sieltä eteenpäin