Järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 29, 30, 35, 36)

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

4. Oleskelu ja liikkuminen

5. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

6. Turvallisuus

7. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

8. Päihteet, vaaralliset esineet ja energiajuomat

9. Järjestyssääntöjen rikkominen