Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36) Oppilaan: − on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta − on käytävä koulua säännöllisesti − on suoritettava annetut tehtävät tunnollisesti − on käyttäydyttävä asiallisesti ja noudatettava koulun järjestyssääntöjä 

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

1) Hyvän käytöksen tunnusmerkit Oppilaan: - tulee käyttäytyä kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti − tulee ottaa toiset huomioon- niin oppilaat kuin koulun henkilökuntakin − on noudatettava koulun henkilökunnan antamia ohjeita − on noudatettava hyviä ruokailutapoja − on pidettävä huolta omista ja koulun tavaroista. Toisen omaisuuteen ei saa kajota. − on huolehdittava asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet mukaan kouluun (kynät, kumit, kirjat, vihot, liikuntavarusteet). − ei saa kopioida töihinsä tekstiä tai kuvia luvatta: työn lähteet on merkittävä näkyviin. − lunttaaminen ja puhelimenkäyttö koe- tai testitilanteessa on ehdottomasti kielletty − ei tule kiusata tai hyväksyä kiusaamista missään muodossa 

2) Liikkuminen koulumatkalla, kouluaikana ja opetustilasta toiseen siirryttäessä − on noudatettava liikennesääntöjä ja äärimmäistä varovaisuutta − on käyttäydyttävä ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä/ tiloissa liikkujia kohtaan − on siirryttävä suoraan opetustilasta toiseen ja sisä- ja ulkovälitunneille viivyttelemättä − ei ole lupa omin päin poistua koulupäivän aikana koulualueelta, esim. kaupassakäynti kielletty − ei saa häiritä oman luokan eikä muiden opetustilojen työrauhaa

 3) Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen − on noudatettava siisteyttä ja ylläpidettävä hyvää järjestystä koulun sisä- ja ulkotiloissa − on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon sekä puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamansa sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle.

 4) Turvallisuus − päihteet, tupakkatuotteet (mukaan lukien sähkötupakka) ja energiajuomat ovat kiellettyjä koulussa − kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä tai aineita esim. teräaseita ja tulentekovälineitä − kouluun ei saa tuoda koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä esim. pelikonsolit − oppilaan on ylläpidettävä omalla käyttäytymisellään yhteistä turvallisuutta − oppilaan on kunnioitettava toisten koskemattomuutta teoissa ja puheissa − oppilaan on jätettävä koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet lukittuna niille osoitetuille paikoille 

5) Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö − mobiililaitteen käyttö oppitunneilla ja ruokalassa on kielletty, ellei opettaja toisin ilmoita. − toisten kuvaaminen ilman lupaa on kielletty 

4 Järjestyssääntöjen rikkominen Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36) − opettajan nuhtelu tai puhuttelu sekä Wilma-merkintä − luokasta poistaminen − kasvatuskeskustelu − jälki-istunto, enintään kaksi tuntia − kirjallinen varoitus − määräaikainen erottaminen Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.