Koulumme

Kiiminkipuiston koulu on yhtenäiskoulu, joka sijaitsee Oulun kaupungin Kiimingin suuralueen keskustaajaman koulukampusalueella, samassa pihapiirissä Kiimingin lukion ja Syketalon kanssa. Koulussamme opiskelee noin 600 perusopetuksen oppilasta vuosiluokilla 6.-9. Koulumme sai nykyisen nimensä 1.1.2021 uuteen rakennukseen muuton myötä, ja edellinen nimi oli Jokirannan koulu.

Vuosina 2018–2021 toteutettiin uudisrakennushanke, jossa laadittiin koulullemme pedagoginen suunnitelma eli visio siitä, millaista opetusta ja millaisissa tiloissa aiomme antaa. Mitä koulumme antaa? -kysymykseen oppilaat vastasivat seuraavasti: sosiaalisia taitoja ja ihmissuhteita, yleissivistystä ja älyä, taitoja pärjätä maailmalla, arkielämän taitoja, taidon toimia itsenäisesti ja valmiuksia jatko-opintoihin. Koulumme arvoiksi muodostuivat yhteisöllisyys, vastuullisuus, yritteliäisyys ja tasa-arvo, jotka ovat sopusoinnussa myös kaupungin arvojen eli rohkeuden, reiluuden ja vastuullisuuden kanssa.

Koulurakennustamme voi luonnehtia klassisen ajattomaksi, jonka suunnittelussa on otettu huomioon kouluarkea palveleva toiminnallisuus, muunneltavuus, viihtyisyys, sekä mahdolliset tulevaisuuden tuomat muutokset tilojen erilaisille käyttötarpeille. Ulkonäöllisesti rakennuksemme liittyy luontevasti tummanruskeine tiilipintoineen piha-alueen muihin rakennuksiin, jotka yhdessä muodostavat tiedon virran jatkumon. Suurin katseenvangitsija sisätiloissa on koulun sydämeksi nimetyt massiiviset portaat, jotka on myös suunniteltu oppilaiden oleskelua ja opiskelua varten, ja ulkona oululaisen kuvanveistäjä Minna Kangasmaan julkisivuteos ”Kunnianosoitus virtaaville vesille – Homage to Flowing Waters”.

Koulumme on Kiimingin suuralueen kokoava koulu, jonne Kiiminkijoen koulun oppilaat tulevat opiskelemaan 6. vuosiluokasta alkaen, ja Alakylän, Tirinkylän, Ylikylän ja Huttukylän alakoulujen oppilaat 7. vuosiluokasta alkaen. Yleisopetuksen rinnalla koulussamme on kaksi alueellista erityisryhmää. Laaja-alaista erityisopetusta annetaan joustavasti kaikille vuosiluokille erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa tai jalkautumalla yleisopetuksen ryhmiin. Lisäksi koulussamme on 8.-9. luokkien joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmä.

Tarjoamme Oulun kaupungin perusopetuksen valinnaisainetarjottimelta muun muassa vieraita kieliä kuten venäjää, ranskaa ja saksaa, liikuntaa, kotitaloutta, musiikkia, LUMA-taitoja, yrittäjyyskasvatusta, käsityötä ja kuvataidetta.

Koulumme on Liikkuva koulu. Koulussamme on oppilaita osallistavaa välituntitoimintaa, jonka tavoitteena on järjestää liikunnallista ja muutakin mielekästä ajanvietettä taukoihin. Liikkuvaa koulua toteutetaan myös opiskelun lomassa esimerkiksi liikuntabreikeillä ja muilla arkeen nivotuilla spontaaneilla hetkillä.

Koulumme on myös Hyvinvointikoulu. Tavoitteenamme on turvata kaikille oppilaille tasa-arvoinen ja turvallinen opinpolku. Oppilaiden hyvinvointia tuetaan arjen teoilla ja välittävällä toimintakulttuurilla. Tässä työssä on mukana myös oppilaiden edustukselliset ryhmät, eli oppilaskunta hallituksineen sekä tukioppilaat. Työskentelemme kaikkien koululaisten hyvinvoinnin edistämiseksi myös koulun ulkopuolisten ammattilaisten kanssa, joita ovat esimerkiksi nuorisopalvelujen ja seurakunnan nuorisotyöntekijät, sosiaalitoimen työntekijät sekä koulupoliisi. Hyvinvointityön yhtenä tärkeänä osa-alueena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen. Toteutamme myös tunne- ja turvataitokasvatusta kaupungin Turvallinen Oulu -hankkeen mukaisesti.

”Jokainen kohtaaminen

jättää jäljen

oman kokoisen,

ainutkertaisen.

Sinun jälki – minun jälki

yhteinen askel tai polku

yhdessä kulkien.

                                                 TL 2016”

Hannu Haataja, rehtori