Kirjaston aineiston valinta ja kokoelmien hoito

Oulun kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tukea monipuolisilla ja uudistuvilla kokoelmillaan ja palveluillaan kaikenikäisten ihmisten yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistäytymiseen.

Kokoelmiin kuuluu käyttäjien tarpeita vastaava, laaja, ajantasainen ja uudistuva kokoelma kauno- ja tietokirjallisuutta, lehtiä, musiikkia, kuva- ja muita av-tallenteita, esineitä, lainattavia kausikortteja sekä e-aineistoja.

Aineiston valintaan, karsintaan ja varastointiin vaikuttavat arvioitu kysyntä, teosten kulttuurinen merkitys, aineiston saatavuus ja käytettävissä olevat määrärahat.

Kokoelmia kehitettäessä otetaan huomioon kaikkien väestöryhmien tarpeet. 

Kokoelmapolitiikka kuvaa Oulun kaupunginkirjaston kokoelmien valinta-, poisto- ja varastointiperiaatteita. Kokoelmapolitiikka toimii henkilökunnan tukena ja tiedonlähteenä kokoelmatyössä sekä ohjaa kokoelmien kehittämistä.

 

Aineiston valinta ja hankinta

Lahjoitukset

Kirjastoaineiston varastointi

Aineiston poistaminen

Aineiston myynti

Hankintaehdotukset