Koordinaatin toiminta päättynyt

Verkkopalvelu Koordinaatti.fi on suljettu toimintamme päättymisen myötä.  

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme!  

 

Webbtjänsten Koordinaatti.fi har stängts på grund av att vår verksamhet har avslutats. 

Vi tackar våra samarbetspartners! 

 

The online service Koordinatti.fi has been closed due to the end of our operations. 

We thank our cooperation partners! 

 

Koordinaatti 

Oulun kaupunki | Uleåborgs stad | City of Oulu  

nuorisopalvelut | ungdomstjänster | Youth Services