Kulttuurin hankkeet

Kulttuuripalvelut edistää kaupunki- ja kulttuuristrategian toteutumista pitkäjänteisellä projekti- ja kehittämistyöllä. Kulttuurin projektitoiminta on osa sivistys- ja kulttuuripalvelujen poikkitoiminnallista projektitoimistoa sekä kaupungin kehittämissalkkutoimintaa. 

Tutustu kulttuurin projektitoimintaan ja käynnissä oleviin projekteihin.

CreArt-projektin avoin porfoliohaku Artists in the Public Space -taideohjelmaan

Visuaalinen taide valloittaa kaupunkitilan syyskuussa:

Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden CreArt-projekti avaa avoimen portfoliohaun oululaisille taiteilijoille osana Artists in the Public Space -taideohjelmaa. Taideohjelmalla projekti valtaa kadut syyskuussa 2024 esitellen kuratoituja ja Open Call –haulla valikoituja oululaisia taiteen tekijöitä sekä 13 eurooppalaisen kaupungin CreArt-verkoston taiteilijoita. Taideohjelman tavoitteena on esitellä visuaalista taidetta kaupunkitilassa, keskittyen erityisesti katutaiteeseen ja julkiseen taiteeseen. Se pyrkii laajentamaan ajatusta perinteisiin katumaalauksiin ja muraaleihin keskittyvästä katutaiteesta kohti yllätyksellisiä ilmaisun muotoja, ja etsii ohjelmaansa myös yhteisö- ja ympäristötaidetta, installaatioita ja puhuttelevia visuaalisen taiteen interventioita. 

Portfoliohaku on suunnattu oululaisille ja oululaislähtöisille visuaalisen alan taiteilijoille ja taiteilijakollektiiveille. CreArt-projektin toteutuksen painopiste on nuorissa, alle 40-vuotiaissa oululaistaiteilijoissa – tavoitteena on kuitenkin esitellä monimuotoisesti kaupunkimme nykytaiteen tekijöitä.

Tämän linkin takaa lisätietoja hakemisesta.

Meneillään olevat kulttuuripalvelujen hankkeet

KUDOS – Kulttuurin digitalisaation osaamiskeskus (OKM, NextGenerationEU)

Arctic Music Circles (Interreg Aurora)

CreArt 3.0 (Luova Eurooppa)

ANSEL - Access the North with a Speed of Light (Interreg Aurora)

Kulttuuripalvelujen poikkihallinnollisten projektien lisäksi taide- ja kulttuurilaitokset kehittävät toimintaansa projektirahoituksen avulla. Tutustu kulttuurilaitosten projektitoimintaan:

Oulun kaupunginkirjaston hankkeet

Lisätietoja kulttuuripalvelujen projektitoiminnasta

Projektipäällikkö
Hanna Jakku