Kulttuuriympäristön teemayleiskaava

Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan laadinta on käynnistynyt Oulun yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 19.2.2019 § 82. Tämä vaiheyleiskaava tarkastelee valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä sekä muinaismuistoja koko Oulun alueella.

Yleiskaavan tavoitteena on kuvata kaupungin monimuotoista kerroksellista kulttuuriympäristöä ja tukea kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Työ toteuttaa valtakunnallista Kulttuuriympäristöstrategiaa 2014 – 2020 esittelemällä kulttuuriympäristön voimavarana lisäten tietoisuutta sen arvoista. Kaava ohjeistaa kulttuuriympäristöarvojen huomioonottamista yksityiskohtaisemmassa maankäytönsuunnittelussa, lupavalmistelussa ja muussa päätöksenteossa.

Laadittava kaava tarkentaa Uuden Oulun yleiskaavaa päivittäen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt sekä ajantasaistaen paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt nostaen esiin myös modernin rakennuskannan arvot. Työn aikana tutkitaan, miltä osin voimassa olevien yleiskaavojen kulttuuriympäristöjen merkinnät ja määräykset korvautuvat tämän yleiskaavan merkinnöillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.3.-5.4.2019.

 

Ajankohtaista

Minun kulttuuriympäristöni Oulussa -kysely on päättynyt 31.8.2019
Kyselyssä tiedusteltiin millainen on oululainen kulttuuriympäristö, sekä miltä Oulu näyttää ja tuntuu niin arjessa, vapaa-aikana kuin vierailijankin kokemana.
Kysely oli avoinna 15.5.-31.8.2019 ja siihen saatiin yli 350 vastausta. Kiitos kyselyyn osallistuneille!

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteystiedot


Yleiskaavoitus

Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen 044 703 1233

Kaavoitusarkkitehti 
Pia Krogius 040 641 6406

Kaavoitusarkkitehti 
Anja Röpelinen 044 499 3109

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Lyhytosoite tälle sivulle on www.ouka.fi/kulttuuriymparistokaava