Timmin käyttöehdot

VARAUS­JÄR­JES­TELMÄN KÄYTTÖ­OI­KEUSEHDOT

 

1. Sopijapuolet

Palveluntarjoaja: Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut / Liikuntapalvelut

Asiakas: Varausjärjestelmään rekisteröitynyt asiakas


2. Sopimuksen voimaantulo

Asiakkaan taholta sopimus tulee voimaan, kun tämä sopimus on hyväksytty ja rekisteröintiin tarvittavat tiedot on annettu. Asiakas on rekisteröitynyt, kun palveluntarjoaja on myöntänyt asiakkaalle salasanan. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan, kun asiakkaan rekisteröityminen palveluun on hyväksytty.


3. Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Rekisteröityessään asiakas saa palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta.

Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista.

Asiakas ei saa sisällyttää tai linkittää palvelua kotisivuilleen eikä muille internetsivulle ilman palveluntarjoajan lupaa.

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän ja muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.


4. Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa varattu vuoro käyttöönsä kilpailun tai muun tapahtuman takia. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle niin aikaisin kuin mahdollista, kuitenkin vähintään vuorokautta ennen vuoron alkamista.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen www-sivuilla. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia.

Palvelutarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvavaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.


5. Palvelun hinnat / maksut

Asiakas maksaa varaamistaan vuoroista sen hetkisen hinnaston mukaisen vuokran, joka laskutetaan asiakkaalta. Asiakas on velvollinen tutustumaan ja noudattamaan vuoronjakoperiaatteita ja käyttöehtoja.


6. Tietosuoja

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa.

Tietoja käytetään tilastollisesti tutkimustoimintaan ja palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi yhteystietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun tiedottamiseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus halutessaan kieltää tiedotteiden lähettäminen.

Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Lisää tietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy henkilörekisteriselosteesta.

Rekisteröitymisvaiheessa organisaation edustaja voi halutessaan hyväksyä tietojensa näyttämisen järjestörekisterissä. Hyväksyttyään tietojensa julkaisun kohdassa "Sallin tietojeni julkaisun järjestörekisterissä", asiakkaan tiedot näkyvät julkisesti Timmin järjestörekisteriosiossa.


7. Ehtojen hyväksyminen

Antamalla rekisteröintiin tarvittavat tiedot asiakas ilmoittaa tutustuneensa huolellisesti varausjärjestelmän käyttöehtoihin sekä sitoutuu hyväksyneensä nämä ehdot itseään sitoviksi. Hyväksymisen jälkeen käyttösopimusehtoihin tulleet mahdolliset muutokset ja lisäykset ovat nähtävissä liikuntapalveluiden internetsivuilla.

 

 

 

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut / Liikuntapalvelut