Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

  • Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

• Oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta

• Velvollisuus käydä koulua säännöllisesti

• Velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti

• Velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Hyvän käytöksen tunnusmerkit

• Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

• Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita ja toimin rehellisesti.

• Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.

• Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).

• En kiusaa ketään enkä hyväksy kiusaamista. Oleskelu ja liikkuminen, koulumatkat

• Noudatan liikennesääntöjä ja muita turvallisuusohjeita (pyöräilykypärä ja heijastin).

• Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan.

• En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. Poistumiseen tarvitsen luvan koulun aikuiselta.

• Käyttäydyn turvallisesti ja toiset huomioiden linja-autopysäkillä.

• Odotan taksia odotukselle varatussa paikassa.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

• Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.

• Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle. Turvallisuus

• En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä asioita ja esineitä

• Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta.

• Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet niille osoitetuille paikoille.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

• Häiritsevä mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty.

• En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta ja merkitsen työni lähteet näkyviin. Päihteet ja vaaralliset esineet

• Päihteet, tupakkatuotteet ja tupakointivälineet ovat kiellettyjä.

• En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita.

Seuraukset järjestyssääntöjen rikkomisesta (POL§ 35, 36)

• Opettajan nuhtelu tai puhuttelu

• Luokasta poistaminen

• Kasvatuskeskustelu

• Jälki-istunto, enintään kaksi tuntia

• Kirjallinen varoitus

• Määräaikainen erottaminen

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.