Oppilaskunta

Luokista 3-6 valitaan äänestämällä oppilaskunnan hallituksen edustajat.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu oppilaskunnan vastaavan ohjaavan opettajan johdolla.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin, joiden johdolla hallitus järjestää kokoukset ja erilaisia tapahtumia/tempauksia, keskustelee oppilaskuntaan tulleista ehdotuksista sekä kehittää/parantaa koulun oppilaiden yhteishenkeä ja koulun toimintaa.

Oppilaskunnan edustajat osallistuvat Maikkulan alueen yhteisiin kokouksiin ja edustavat tarvittaessa myös Oulun nuorisovaltuustossa.

Oppilaskunnan hallitus/edustus osallistuu koulun yhteisöllisen oppilashuollon kokoukseen tuoden esille oppilaiden näkökulmia ja toiveita. 

 

Koulun osallisuuden tai oppilaskunnan vastaava:  

Marika Jussila