Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Vanhempainiltojen ajankohdat ilmoitetaan erikseen. 

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Ensimmäisellä luokalla kehityskeskustelu käydään "Lapset puheeksi -menetelmällä". 

1.-4. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Koti-koulutoimikunta

Koulullamme toimiva Koti-koulutoimikunta tukee ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Se tuo esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa ja kerää ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi.

Koti-koulutoimikunta pyrkii edistämään lasten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin. Koti-koulutoimikunta järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia.

Koti-koulutoimikunnan puheenjohtajana toimii Minna Korhonen.  Koulua kokoontumissa edustavat rehtori Tiina Jokikokko ja opettaja Marika Jussila.

Jäsenet Koti-koulutoimikuntaan valitaan syksyn vanhempainilloissa. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita toimintaan!